Login Sing up 中文

Cici


Cici

House Agent

Email : cici.chen@hangzhou-home.com

Mobile: 13093703130

二维码

扫一扫添加好友

Qian Tang Shan Shui

Qian Tang Shan Shui

Rental: 6200/Month
Size: 89㎡
Layout : 3Bed2Hall1Bath

Power Long City

Power Long City

Rental: 5000/Month
Size: 60㎡
Layout : 1Bed1Hall1Bath

Qian Tang Shan Shui

Qian Tang Shan Shui

Rental: 7000/Month
Size: 89㎡
Layout : 2Bed2Hall1Bath

Guandi Mansion

Guandi Mansion

Rental: 7000/Month
Size: 117㎡
Layout : 3Bed2Hall1Bath

Guandi Mansion

Guandi Mansion

Rental: 8000/Month
Size: 133㎡
Layout : 3Bed2Hall2Bath

Solar International

Solar International

Rental: 9300/Month
Size: 132㎡
Layout : 3Bed2Hall2Bath

Guandi Mansion

Guandi Mansion

Rental: 15000/Month
Size: 230㎡
Layout : 3Bed2Hall2Bath

River Bay Garden

River Bay Garden

Rental: 12000/Month
Size: 150㎡
Layout : 3Bed2Hall2Bath

River Bay Garden

River Bay Garden

Rental: 15000/Month
Size: 221㎡
Layout : 4Bed2Hall2Bath

Ease Sky Plaza

Ease Sky Plaza

Rental: 7200/Month
Size: 138㎡
Layout : 3Bed2Hall2Bath